Boldkontrol

Styrke - smidighed - koordination

Enkelt spiller


1

Rotere bold på finger
Bolden kastes op i luften med indvendig eller udvendig skrue - fanges på spidsen af en finger (pege- eller langfinger) og holdes roterende på fingerspidsen.
 

 

2

Gå og balancere bold på håndryggen
Bolden placeres på håndryggen (ikke ude ved fingrene, hvor pege- og lillefinger kan rejses for at støtte bolden), og der spadseres rundt med bolden balancerende på håndryggen.
 

 

3

Gribe mellem benene - foran og bagved
Bolden holdes med kroppen foroverbøjet med begge hænder.
Bolden vippes nu lidt opad og bagud - armene føres hurtigt bagud og bolden gribes med begge hænder bagved benene.
Bolden kastes igen lidt opad og fremefter - armene føres frem og bolden gribes igen foran.
 

  Eksempel

4

Gribe mellem benene - foran/bagved
Bolden holdes mellem benene med højre hånd foran benene og venstre hånd bagved.
Bolden vippes lidt op i luften - højre hånd føres bagud og venstre hånd foran og bolden gribes igen.
 

  Eksempel

5

Bold i luften - klap bag ryggen – grib
Bolden kastes op i luften.
Herefter føres armene hurtigt bagud og der klappes i hænderne bag ryggen.
Hænderne frem igen og grib bolden.
 

 

6

Bold op i luften – klap foran kroppen – grib
Bolden kastes op i luften og spillerne klapper i hænderne så mange gange som muligt inden bolden gribes igen.
 

 

7

Rulle bold rundt om kroppen
Spilleren sidder på gulvet med benene strakt frem.
Nu rulles bolden hele vejen rundt om kroppen og uden om benene (som holdes strakte).
 

 

8

Bold under ryggen
Spilleren ligger på ryggen.
Bolden rulles nu rundt om hovedet over i den anden hånd - videre ned til hoften.
Kroppen spændes i en bue opad og bolden rulles under kroppen over i den første hånd igen osv.
 

 

9

Bold i luften - sid ned - op og stå - grib
Bolden kastes op i luften.
Spilleren sætter sig ned på gulvet, rejser sig op igen og griber bolden.
Arbejd med hurtige bevægelser i stedet for meget høje bolde.
 

 

10

Bold i luften - kolbøtte - grib
Bolden kastes op i luften og fremad.
Nu laves en forlæns kolbøtte og spilleren skal kunne komme op og stå igen og gribe bolden.
 

  Eksempel

11

Drible mellem ben i gang
Gå frem mens bolden dribles med højre hånd.
Når højre fod sættes frem, dribles bolden bagfra mellem benene og frem i venstre hånd.
Nu sættes venstre ben frem, højre ben og igen venstre ben, og bolden dribles bagfra mellem benene frem og over i højre hånd osv.
 

 

12

Drible - sid ned - op og stå
Mens bolden dribles med højre hånd sætter spillerne sig - stadig driblende - ned på enden og benene strakt frem.
Herefter op og stå igen. Øv også driblingen med venstre hånd.
 

 

13

Drible - lig ned - op og stå
Mens bolden dribles med højre hånd lægger spillerne sig - stadig driblende - ned på maven
Herefter op og stå igen.
Øv også driblingen med venstre hånd.
 

 

14

Kaste bold fra hånd til hånd - arme strakt ud til siderne
Spilleren står med armene strakt ud til siderne og med en bold i den ene hånd.
Bolden kastes nu i en bue over hovedet og gribes i den anden strakte arm.
Herefter retur igen.
 

 

15

Skrue bold mellem benene bagfra
Spilleren står med spredte ben og holder en bold bag nakken med begge hænder.
Kroppen bøjes bagover og bolden skrues nu med begge hænder (tommelfingrene føres opad) nu således at bolden rammer gulvet mellem benene og springer op igen foran spilleren, som griber bolden foran sig.
 

 

16

Kaste bold over hovedet - gribe foran og bagved
Bolden holdes med begge hænder foran kroppen.
Nu kastes den i en bue over hovedet og gribes igen med hænderne bag ryggen.
Bolden vippes retur over hovedet og gribes igen foran.
Øvelsen kan udføres stående eller gående.
 

 

17

Drible bold rundt om kroppen
Bolden dribles hele vejen rundt om kroppen således at bolden dribles i højre side med højre hånd og i venstre side med venstre hånd.
Bolden dribles et par gange højre om og herefter et par gange venstre om.
 

 

18

Løbe frem med bold mellem knæene
Bolden presses fast mellem knæene og der løbes fremad uden at tabe bolden.
Kan laves som et kapløb.
 

 

19

Drible bold rundt om kroppen - mellem benene - højre om - venstre om
Bolden dribles rundt om kroppen i varierede baner
 

 

20

Lig på ryggen - kast bold op i luften - rul sidelæns - grib bold
Spilleren ligger på gulvet.
Bolden kastes op i luften og spilleren ruller en hel omgang sidelæns og griber bolden igen.
 

 

21

Rul bold frem og tilbage under benene.
Spilleren sidder på gulvet med benene strakt frem.
Bolden rulles nu frem og tilbage mellem hænderne og skal hver gang rulle under de løftede ben.
Benene skal ikke holdes oppe hele tiden men kun løftes, når bolden skal rulles.
 

 

22 Skrue til sig selv
Bolden kastes fremad og lidt ud til siden med indvendig skrue (tommelfinger nedad).
Bolden skal ramme gulvet omkring 1-2 meter fra spilleren og ændre retning så den springer tilbage til spilleren.
 
 
23 Bold bag ryggen
Bolden føres om bag ryggen og kastes op over den modsatte skulder således at den igen kan gribes foran kroppen.
 
    Eksempel
24 Langsomme - hurtige driblinger
Bolden dribles stående.
Nu bøjes langsomt ned i knæene og kroppen bøjes let forover og der dribles så tæt som muligt over gulvet.
Herefter rejser spilleren sig igen.
 
 

Parvis


1

Parvis bold i luften - gribe - retur - gribe
Den ene spiller kaster sin bold lige op i luften.
Den anden kaster med 2-håndsaflevering sin bold til den første, som griber bolden med begge hænder og støder den retur igen.
Herefter gribes den først kastede bold igen.
 

 

2

Afleverer bold ryg mod ryg - højt - lavt
Spillerne står ryg mod ryg og den ene holder en bold.
Nu afleveres bolden ved at den ene spiller drejer kroppen til venstre og den anden kroppen til højre.
Herefter afleveres bolden retur ved at dreje til den anden side.
Man kan variere øvelsen ved at bolden skal leveres højt over skulderen, lavt nede ved fødderne eller højt til højre side og lavt til venstre side.
 

 

3

Sidde ned - rejse op med bold i ryggen
Spillerne står ryg mod ryg med en bold mellem deres skulderblade.
Begge spillere sætter sig ned på gulvet og rejser sig op igen uden at tabe bolden.
 

 

4

Afleverer bold med benene over hovedet
Spillerne ligger på gulvet med hovederne mod hinanden.
Den ene spiller holder en bold.
Denne spiller løfter nu overkroppen op og placerer bolden mellem sine fødder og holder den fast.
Spilleren lægger sig ned igen og fører nu benene strakt op over hovedet og rækker bolden til den anden spiller.
Nu udfører den anden spiller samme bevægelser.
 

 

5

Dreje hele vejen rundt med bold mellem sig
Spillerne står med front mod hinanden og holder en bold fastklemt mellem sig.
Nu drejer begge spillere sig langsomt hele vejen rundt om sig selv - stadig med bolden mellem sig.
 

 

6

Løbe frem med bold holdt mellem skulderen
Spillerne stiller sig ved siden af hinanden og holder en bold fastklemt mellem deres skuldre.
Nu løber de frem og skal holde bolden på plads uden at tabe den.
Her er det en god ide at prøve at løbe i takt.
 

 

7 Skrue til hinanden
Spillerne står i en afstand af ca. 3 meter fra hinanden.
Bolden kastes nu udad i en retning af 1 meter (eller mere) med indvendig skrue såleden at den studser tilbage den modtagende spiller.
Jo mere skrue spillerne kan lave des længere udad kan de kaste til hinanden.
 
 

Printervenlig