Papirløb

 
   
Spillerne udstyres med en avisside pr. spiller.
Denne side holdes mod brystet/maven, og der løbes nu enten fra sidelinie til sidelinie eller fra baglinie til baglinie.
Avissiden skal kort tid efter løbets start slippes med hænderne, og det skal så være lufttrykket, der holder avissiden fast mod brystet/maven.
Når spillerne er kommet til den anden ende, foldes avissiden een gang og placeres igen på brystet/maven og et nyt løb starter.
Tabes avissiden uder løbet, går spilleren ud.

Der fortsættes med at foldes og løbe indtil en vinder er fundet.

Printervenlig