Studs baglæns

 
 
Bolden modtages foran modstanderen og der knækkes af ind over midten.
Når forsvareren følger, studses bolden bagud.
Nu foretages en hurtig drejning udad, bolden modtages i opspringet og der afsluttes.

Printervenlig