3-meter kast - fløjindløb

Stor tegning
Forreste spiller starter et indryk for at markere, at her sker det.
Bolden afleveres modsat til VF, som umiddelbart efter forreste spillers ryk starter et indløb.
VF afslutter.

Printervenlig