Sideløb mod kryds

 
 
A foretager 3-skridtstilløb og truer med skud.
B rykker frem for at parere evt. skud.
I stedet for at skyde på mål afleverer A til C og løber mod D's plads, mens B følger A med sideløb.
C foretager 3-skridtstilløb og truer med skud.
D rykker frem for at parere et evt. skud.
I stedet for at skyde på mål afleverer C til E og løber mod B's oprindelige plads, mens D følger C med sideløb.
Idet A og C passerer hinanden, skifter B og D spillere, således at B følger C og D følger A.
Lidt før A når D's oprindelige plads, rykker hun skråt baglæns til C's oprindelige plads, mens D med sideløb rykker tilbage til sin udgangsposition, og lidt før C når B's oprindelige plads, rykker hun skråt baglæns bag E, mens B med sideløb rykker tilbage til sin udgangsposition.
Nu foretager E 3-skridtstilløbet osv.
Husk at bytte.

Printervenlig