Trekantforsvar

 
 
A laver skudtrussel mod B, som går frem og dækker.
A afleverer til C og B løber skråt tilbage, sidelæns og frem for at dække C's skudtrussel.
Øvelsen er meget kondikrævende.

Printervenlig