Om screeninger

Screeninger er et taktisk godt angrebsvåben.
Der findes forskellige former for screeninger, og de kan bruges i mange variationer. Har en træner bare lidt fantasi, kan han selv finde frem til den eller de screeninger, han mener passer bedst til hans spillere, og derefter kan de arbejde med dem i træningen i de relevante træningsøvelser.
Det mest afgørende for at en screening skal lykkes/være effektiv er:

1. at man kan skjule hensigten så længe som muligt, så modstanderen ikke kan nå at foretage modtræk.
2. at den er timet/er præcis, dvs. at screeningen falder/foretages i det rigtige øjeblik, når skytten forsøger at bringe
sig i en god skudposition.
3. at spillerne evt. har et bestemt startsignal: aflevering, dribling, øjenkontakt, råb eller lignende, der betyder, at nu
foretages det, der er indøvet/trænet: aflevering, løb, screening osv.

MEN HUSK; Alle screeninger skal foretages med hensyn til, hvad der er tilladt ud fra lovene. De siger:

1. Det er tilladt med kroppen at spærre (screene) for en modspiller, hvad enten denne har bolden eller ikke.
2. Det er forbudt at spærre (screene) for en modspiller med arme, hænder eller ben.

Der er følgende almindelige måder at foretage screening på:

1. Frontscreening - at spærre foran med front til den spiller, der skal afscreenes.
2. Frontscreening - at spærre foran med ryggen til den spiller, der skal afscreenes.
3. Sidescreening - at spærre på siden med front mod den spiller, der skal afscreenes.
4. Sidescreening - at spærre på siden af med ryggen mod den spiller, der skal afscreenes.
5. Skråscreening - at spærre af skråt på siden med front til den spiller, der skal afscreenes.
6. Skråscreening - at spærre af skråt på siden med ryggen mod den spiller, der skal afscreenes (Russer).

Om screeningsøvelser:
Nogle af træningsøvelserne er benævnt som grundøvelser, dvs. det er øvelser, hvor alle spillere skifter plads i træningscirklen (skiftes til at være screener og skytte). Der kan dog være 'blinde' spillere, som fungerer i øvelserne som forsvarsspiller og evt. tilspiller.
Disse grundøvelser er især beregnet for ungdomsspillere, hvor alle spillerne så lærer screeningsformerne at kende fra de forskellige spillerpositioner, og dermed vil de senere have større muligheder for at kunne bruge screeninger i spilsituationer uafhængig af deres egen placering på banen.
I de andre træningsøvelser er det almindeligt, at spillerne træner øvelsen ud fra samme spillerplads hele tiden. Her træner/ trænes den enkelte spiller i de specielle detaljer i samspillet, som hun skal kunne, hvis screeningen skal kunne lykkes i spilsituationen, så der kan scores.
Spillerne kan dog evt. somme tider skifte i spillercirklerne, hvis de gerne vil prøve en anden plads. Screeningsøvelserne er kun vist for højrehåndsspillere. For venstrehåndsspillere skal der trænes modsat. Mange af screeningsøvelserne kan dog med fordel trænes til begge sider. Det gør spillerne mere alsidige og mindre pladsbundne.

Screeninger i spilsituationer/afslutningsspil:
Eksemplerne kan vise, hvordan et hold i nogle hurtige afslutningskombinationer, hvor der bruges screeninger, kan tilspille sig nogle sikre scoringschancer.
Afslutningsspillet varieres efter modstandernes opdækning, således at holdet spiller efter at få skabt nogle spilsituationer, hvor afslutningskombinationerne naturligt vil opstå.
Afslutningsspillet kan være frit ud fra grundopstilling og grundspil, men det kan også være indøvet som et system.
Det er vigtigt, at spillerne er fortrolige med at spille videre/at bryde afslutningsspillet, hvis forsvaret foretager modtræk eller afslutningsmuligheden ikke opstår.
I flere af eksemplerne på afslutningsspillet genkendes let nogle af situationerne fra screeningsøvelserne samt spillemønstret fra grundspilsøvelserne.

screening screening1 screening2
screening2    

Printervenlig