Falsk Fransk Kryds

Stor tegning
VB afleverer til PM, som afleverer til modsatte HB.
Efter afleveringen løber PM overgang til venstre væk fra afleveringsretningen.
Den boldmodtagende HB presser udvendigt på sin forsvarsback (kegle) og VB løber overgang ind mod midten af forsvaret.
VB modtager bolden fra den presseende HB, og VB kan forsøge skud eller aflevere til ST, som kan vælge screening eller en fri position.

Printervenlig