Zoneforsvar

 
 
Under zoneforsvaret har hver spiller hovedansvaret for et bestemt område.
Forlader en angrebsspiller området, overtager en anden spiller forsvarsforpligtelserne over for denne.
Områderne overlapper hinanden, og forsvarsspilleren dækker herved 1 1/2 mand.
Det betyder, at hvis f.eks. modstandernes HB angriber området mellem VF og VB, vil forsvarende VB's opgave være at dække op for angrebet (1 mand) og VF hjælper til (1/2 mand) samtidig med at hun er opmærksom på sin egen fløj.

Printervenlig