Finsk rundbold

 
 
Banen kan laves af 5 kegler, som danner et U.
Størrelse ca. 15 x 20 m.
Indeholdet kaster en bold ud på banen.
Denne bold skal ramme gulvet inden den evt. hopper uden for banen.
Gør den ikke det, er kastet ugyldigt og der kan ikke scores point.
Det samme gælder hvis udeholdet griber bolden uden den har ramt gulvet.
Når der er kastet løber kasteren rundt og for hver kegle, der passeres, opnås 1 point.
Der må godt løbes flere gange.
Når bolden er spillet retur til opgiveren, stopper pointtællingen og kasteren går bag i rækken.
Udeholdet skal opfange bolden og spille den retur så hurtigt som muligt.

Her kan der sættes nogle regler op efter eget valg:
1. Bolden skal spilles til samtlige eller f.eks. 5 spillere inden den kommer retur
2. Bolden skal kastes bagud mellem benene til samtlige eller f.eks. 5 spillere inden den kommer retur
3. Bolden skal spilles til samtlige eller f.eks. 5 med "den forkerte" hånd

Det kan være en fordel, hvis udeholdet hurtigt stiller sig på linie, når bolden skal retur.

Når alle på indeholdet har kastet 2-3 gange byttes der side.

Printervenlig