Enkeltkryds 3

Stor tegning
Bolden afleverer af PM til VB, som løber overgang.
HB krydser bagom VB og modtager bolden fra VB - enten ved en bagudaflevering eller ved en sideaflevering og afslutter.
Husk at øve til begge sider.

Printervenlig