Sten, saks, papir

 
 
Spillerne står sammen 2 og 2 ved midterlinien med en bold bag sig.
Parrene hugger nu "sten, saks,papir" og vinderen tager straks sin bold og dribler ned mod sin egen baglinie.
Taberen henter også sin bold og skal forsøge at nå (røre) vinderen inden hun når sin baglinie.
Der kan f.eks. spilles med bedst af 3 forsøg.

Printervenlig