Præcisionsstuds

Stor tegning
Spillerne står 2 og 2 over for hinanden.
Området mellem dem deles op i 3 lige store felter.
Omkring hver af de 2 midterste linier afmærkes et område (skraveret).
For spillerne gælder det om at studse bolden i det fjerneste af de afmærkede områder.

Printervenlig