Trillebold

Stor tegning
Spillerne deles i 2 hold.
Forreste spiller i hver række har hver 2 bolde.
På signal starter stafetten og spillerne triller boldene ved siden af sig indtil de når midterlinien.
Når denne nås samles boldene op og de kastes een ad gangen til næste spiller i rækken, som må starte sit løb når begge bolde er modtaget.
Spilleren, som har kastet boldene retur løber tilbage bag rækken.
Det hold, som er først færdige efter 1-2-3 gennemløb vinder.

Printervenlig