Back/Fløjkryds 1

Stor tegning
  Alternativ 2
Der anvendes 2 PM og hver side kan træne krydset uafhængigt af hinanden.
Afleveringen i krydsene kan i venstre side være rundt om kroppen eller bagud og i højre side kan det være foran kroppen, venstre hånds sideaflevering eller bagudaflevering.
Fløjene må gerne markere hopskud inden returafleveringen til PM.

Printervenlig