Back/Fløjkryds - enkelt

Stor tegning
Bolden afleveres fra VF til VB, som angriber, knækker over og løber overgang udad.
VF krydser bagom VB, modtager bolden og afslutter.

Printervenlig