Forfintetræning

 
 
Spillerne følger en linie på gulvet, f.eks. sidelinien på en badmintonbane.
Der løbes på den ene side og inden for 5 skridt sættes en forfinte ind.
Disse fortsættes til slutningen af linien.

Øvelsen kan udbygges ved at en spiller løber ved siden af.
Denne har bolden og spiller den ind til den forfintende spiller.
Når denne modtager bolden sættes forfinten ind og efter finten sendes bolden retur til sideløberen.

Endelig kan den udføres med en løber på begge sider af fintespilleren.

Forfinten skal oves til begge sider.

Printervenlig