Om presspillet

Formålet med presspillet er at påvirke og flytte forsvaret for at skabe mere plads til en medspiller, så denne kan foretage gennembrud eller opnå en skudmulighed.

Presspilleren skal engagere sin egen forsvarsspiller og også gerne engagere hendes opbakningsspiller, således at der er 2 forsvarere mod een angriber, hvilket betyder, at der en angrebsspiller, som ikke er dækket.

Hver enkelt spiller skal - under presset - være skudfarlig og vise, at hun søger sin egen chance inden hun afleverer til næste medspiller. Hvis hun ikke viser, at hun er farlig, vil forsvaret ikke se nogen grund til at dække hende op.

Presspil kan foretages af 2 spillere, men kan også foretages af hele holdet.

For at presspil kan virke efter hensigten skal alle involverede spille være i fart ved boldmodtagelsen og bolden skal modtages af næste presspiller relativt tæt på forsvaret for at kunne udnytte, at den forrige presspiller har trukket den næste presspillers forsvarer til sig. Hvis den forrige presspiller må vente med at kunne aflevere til den næste, vil forsvaret kunne nå at orientere sig og komme på plads og presspillet mister sin værdi. Derfor er timing i alt presspil vigtig, idet jo hurtigere og mere præcist et presspil udføres, des større bliver skudchancerne.

Der findes flere former for presspil:

Almindeligt pres
Det almindelige pres lægges typisk på indersiden af forsvarsspilleren startende fra den ene fløj med det formål at trække forsvarsbacken med i forsvaret. Inden da kan fløjen markere, at hun vil angribe på ydersiden for at trække fløjen udad og derefter angribe indvendigt. Er der ikke opstået en god afslutningsmulighed, spilles bolden videre til backen, som angriber mellem back og centerspiller osv. Er der ikke opstået afslutningsmulighed når bolden nærmer sig den modsatte angrebsfløj, kan backen her vælge at løbe udvendigt på sin back og krydse med fløjen, hvorefter et nyt pres kan startes fra denne side eller vælge en back/back-aflevering (se returpres), hvilket også skaber gode muligheder for afslutning. Under hele forløbet har stregen til opgave af forhindre forsvaret i at følge bolden ved hjælp af screeninger, men også være klar til at modtage en aflevering

Overspringspres
Overspringspresset udføres ved at fløjen, i stedet for at presse mellem forsvarsfløj og back, angriber på indersiden af forsvarsbacken og dermed springer over fløjen. Angrebsbacken angriber herefter skråt indad og presser ind i næste tomme rum, hvorved der hurtigt kan opstå en overtalssituation

Forfintepres
Forfintepresset består i at en angriber uden bold løber ind på ydersiden eller indersiden af sin forsvarsspiller for at få denne til at følge med i forventning om at angriberen vil modtage bolden. Det er vigtigt at man løber væk fra boldholderen. Nu skiftes pludselig retning og angriberen løber nu ind på den modsatte side af forsvarsspilleren og kan nu modtage bolden til afslutning.

Eksempel:
Venstre fløj presser direkte på sin forsvarer - venstre back løber ind mellem forsvarsback og center - skifter retning og løber ind mellem forsvarsfløj og back. Bolden skal modtages af backen umiddelbart efter at hun har passeret forsvarsbacken.

Returpres
Når der foretages et pres vil forsvaret være meget opmærksomt på at have spillere nok til at dække op i det område, bolden befinder sig i. Herved kan der opstå huller bagude og i returpresset prøver man at anvende disse huller. Typisk kan der presses fra venstre mod højre (eller omvendt). Når højre back modtager bolden forventer forsvaret gerne at den sendes videre til højre fløj. I stedet sendes bolden efter pres hurtigt retur til venstre back, som kan søge sin afslutning eller spille videre til venstre fløj.

Kort pres
Det korte pres anvendes mest med det formål at flytte en forsvarer i forbindelse med et aftalt angrebssystem. Der er ikke tale om et egentligt gennembruds- eller skudforsøg, men kun at flytte en forsvarer lidt til siden eller fange dennes opmærksomhed, således at det egentlige angrebssystem kan gennemføres.


Printervenlig