Tripplekryds 1

Stor tegning
  Alternativ 2 Alternativ 3
Kryds og overgangsøvelse, hvor alle er aktiveret.
Bolden starter hos HB, som afleverer til ST, som rykker ud og til venstre (set med angrebets øjne).
ST fortsætter ud mod fløjpladsen og afleverer undervejs VF, som løber ind mod midten.
PM laver nu et kryds bagom VF og modtager bolden.
VB starter et kryds bagom PM og modtager bolden, fortsætter ud mod højre fløj og afleverer til den udadrykkende HB.
HF krydser bagom HB, modtager bolden og afslutter over midten.
Man kan anvende faste pladser eller bytte.

Printervenlig