Hurtige halvdistancekast

Stor tegning
  Alternativ 2
2 spillere placeres på linie.
Den ene er tilspiller - den anden er boldmodtager.
Resten af spillerne fordeles op ad banen forskudt for hinanden med en afstand af 4-5 meter.

Tilspilleren kaster nu en bold til nærmeste spiller.
Denne sender bolden videre til nærmeste diagonalspiller og efter kastet løbes til dennes position.
Den boldmodtagende diagonalspiller sender bolden videre frem til sin nærmeste diagonalspiller og løber derefter til dennes plads osv.
Når bolden når den sidste spiller i rækken, kaster denne bolden helt tilbage til boldmodtageren på baglinien og løber bagom til første boldmodtagers plads.
Der kan nu kastes en ny bold.

Printervenlig