Lerdueskydning

Stor tegning
Øvelsen skal fremme forståelsen for at lægge en præcis aflevering til en løbende spiller samt lære den løbende spiller til ikke at stoppe lidt op før en aflevering.

"Lerduerne" løber lige frem og med kroppen drejet mod tilspilleren.
Tilspilleren skal nu "skyde" efter brystet på "lerduen", som har begge hænder oppe foran brystet - gribeklar.
Skuddet og løbet er en succes hvis løberen - uden at skulle hæve eller sænke farten - uden at skulle hoppe eller bøje sig ned - uden at række frem eller tilbage - er i stand til at gribe bolden.
En upræcis aflevering kan koste en "straf" til tilspilleren.
Ligeledes kan det koste en straf til "lerduen" hvis denne hæver eller sænker farten.

Printervenlig