Reaktionsøvelse 6

Stor tegning
5 eller flere spillere har hver en bold.
De tager opstilling ved frikastlinien, og træneren tildeler hver et nummer, som målmanden dog ikke hører.
Træneren tæller nu 1 - 2 - 3 osv. Og spilleren med det pågældende nummer skyder på mål.
Hastigheden i tællingen afpasses målmandens evner.
Målmanden forsøger at parere.
Træneren kan variere sin tælling med f.eks. 10 - 9 - 8 eller 2 - 4 - 6, således at det ikke bliver for nemt får målmanden at vide, hvem der skyder.
Er der fare for at målmanden kan falde over de løse bolde, afbrydes tællingen.

Printervenlig