STRAFFEATTEST?

DBU har meldt ud at samtlige trænere på deres fodboldskoler skal tjekkes i kriminalregistret, så børnene ikke risikerer at blive trænet af personer, som er dømt for overgreb af børn. Håndboldforbundene har også fulgt ideen op og efterhånden breder ideen sig ud i klubberne.

Nogle er nervøse for at hvis man møder en frivillig, som tilbyder at være træner, så vil vedkommende trække sig igen, hvis man siger, at han/hun lige skal kunne fremvise en ren straffeattest. Man er også nervøse for, at en ansat træner vil føle sig sat under mistanke, hvis klubben pludselig forlanger at se en attest. "Jeg har jo aldrig gjort noget, så hvorfor skal jeg lige pludselig checkes??"

Men hensynet til børnene bør veje tungere. Ingen burde kunne stå som træner 3 år efter at de har forgrebet sig på et barn. Selvfølgelig dækker kontrollen ikke børnene mod nye pædofile, men man forhindrer at folk, som er taget i det, kan blive trænere for ungdomsspillere.

Derfor kan jeg kun opfordre til, at hvis du er træner eller ønsker at blive træner, så underskriv samtykkeerklæringen. Der er kun grund til uro, hvis du opfylder følgende:

- Du har haft sex med børn under 15 år
- Du har solgt, købt eller ejet børneporno
- Du har haft sex med din søster eller bror
- Du har krænket et barns blufærdighed

Siger du nej til at underskrive, kan det kun give andre en fornemmelse at, at der måske er noget, der skal skjules.

Domme stryges normalt fra kriminalregistret efter en vis årrække, men pædofilattesten vil indeholde oplysninger om sigtelser, tiltalefrafald og domme inklusive frifindelser livet ud. Til gengæld indeholder attesten ikke oplysninger om andre former for lovbrud.
Kun den eller de personer, der står nævnt i samtykkeerklæringen må se pædofilattesten. De vil selv blive straffet, hvis de giver oplysningerne videre til andre. De må ikke en gang fortælle dig, hvad der står i din attest. Men mon ikke du selv er klar over, hvad politiet ved om dig. Ellers kan du skrive til Rigspolitiet og få en kopi af attesten.

Attesten kan hentes under FORMULARER - Straffeattest