Vil du være træner?

Hvad er en træner ? En forældre, der er lokket til at være det? En spiller, som lige kan tage sig af pigeholdet, som lige nu mangler en træner?

I en lille eller mellemstor klub må man nok erkende, at det er en person, som brænder for sporten og som for en meget lille betaling (vederlag) påtager sig at være noget af en multi-kunstner.

Hvad forventer man så af en sådan træner. Joh, den pågældende må gerne være:

- Håndboldekspert
- Kende alle regler i håndbold
- Træningsekspert
- Kende alle regler omkring udskiftningsområdet
- Være ekspert i turneringsreglementet
- Læge
- Organisator
- Turarrangør
- Mødeleder
- Psykolog
- Legeonkel/tante
- Planlægger
- Have kendskab til modstandere
- Kende egne spilleres styrker og svagheder
- Være en god repræsentant for sin forening
- Være en god repræsentant for håndboldspillet
- Være en god repræsentant for sin egen person
- Diplomat

Håndboldekspert
For at kunne undervise i håndbold må du også kende til håndbold. Du skal kunne vise og forklare spillerne hvorledes øvelserne skal udføres og kunne rette fejlene. Evnen til at se mulighederne i håndboldspillet er meget vigtig, da man ikke alene kan klare sig med øvelseseksempler.

Træningsekspert
Kunne formidle sin kunnen til udøveren og kende til træningsprincipper, -metoder og former. For bedst at kunne gøre dette er der nogle faktore, man også bør kende til:
- Håndboldudøverens træningstilstand og forudsætninger
- Træningens virkning på organismen
- Håndboldidrættens særlige krav til styrke, udholdenhed, bevægelighed, hurtighed, teknik, taktisk forståelse m.v.
- Håndboldspillerens ambitioner, forventninger og mål


Kende alle regler i håndbold
Ret så indlysende er, at træneren skal kende reglerne rigtigt godt. Det er ham, der skal lære spillerne reglerne, så de ikke begår fejl på banen.
Han skal også kende dem så godt, at han ikke selv begår fejl, som forårsager, at dommeren dømmer mod hans hold. Det vil virke irriterende for holdet, at træneren - på grund af manglende kendskab - er skyld i at bolden mistes eller holdet idømmes 2 min. udvisninger p.g.a. fejl fra hans side - i værste fald udvisning eller diskvalifikation.

Det er også træneren, der i børne- og ungdomskampe afgør, om der skal nedlægges protest overfor en tilsyneladende dommerfejl.


Kende alle regler omkring udskiftningsområdet
Dette reglement fortæller, hvorledes man skal opføre sig i området, og manglende kendskab til dette kan koste dyrt, idet fejl straffes med dommerhenstillinger, 2 min. udvisninger og igen i værste fald - udvisning og diskvalifikation.

Være ekspert i turneringsreglementet
Dette reglement fortæller hvilke spillere, man må benytte på sit hold - op- og nedrykningsbestemmelser - udfyldning af kampkort - nedlæggelse af protest osv. osv.
Derfor må det være naturligt, at trænere har sat sig ind i disse bestemmelser. Man skal samtidig være opmærksom på, at distrikstforbundene har særlige bestemmelser, som gælder netop for deres lokale turneringer.

Læge
Håndbold hører til højrisiko-gruppen inden for sport, og forstuvede fingre, ankler, forvridninger er ikke ualmindelige. Derfor at det vigtigt, at træneren er i stand til at kunne gå ind og afhjælpe sådanne skader, så de ikke forværres. Rigtig behandling med det samme kan reducere den periode, hvor spilleren ikke kan deltage fra måneder til få dage. Samtidig skaber det tryghed for spillere og forældre at de ved, at skulle skaden ske, så er der hjælp i nærheden.

Organisator
Holdet skal spille kamp på søndag - Sofie er syg og en anden skal spille i stedet - 2 biler kan ikke køre den dag, så anden transport må anskaffes, og så er der vist noget om at modstanderne spiller i samme farve som vi - altså fat i overtrækstrøjer. Der er mange ting, som skal organiseres, bare for en tur over til modstandernes hal.

Turarrangør
Ofte arrangerer træneren selv småture med sit hold, og så skal dette bringes i orden. Det er ikke bare at sætte sig op i en bus og så af sted. Inden da skal turen overvejes: Må spillerne tage på en sådan tur med træneren? Hvad må den koste? Hvornår tager vi af sted? Hvordan kommer vi derud? (bus, tog, fælleskørsel)? Hvornår forventes vi retur? Skal der hjælpere (forældre) med?
Når disse ting er på plads, kan turen foretages.

Mødeleder
Der skal afholdes spillermøder og - hvis det drejer sig om ungdom - møder med forældrene. Her er det en god ide af være forberedt, så det, der skal holdes møde om, er godt gennemarbejdet

Legeonkel/tante
Håndbold er leg med bolden, og træneren skal være i stand til at se dette og udnytte de muligheder, der opstår, når man leger med.

Psykolog
Kendskab til psykologi er en stor fordel. Det kan give en forklaring på, hvorfor en spiller, som til træning er utrolig god går helt i stå under en kamp.
Der også hjælp at hente til forklaring på, hvorfor en spiller reagerer som hun gør og hvad man kan gøre i sådanne situationer.

Planlægger
En træning skal planlægges - både langsigtet og kortsigtet - og den daglige træning skal afspejle denne planlægning.

Have kendskab til modstanderne
Som forberedelse til en kamp er det en fordel at kende til sin modstander. Hvordan er deres spillestil? Hvad skal holdet gøre som modtræk over den spillestil? Hvad kan modstandernes træner finde på over for dine spillere? Hvad vil man gøre over for sådanne modtræk?
Har man dette kendskab til modstanderne har man mulighed for at planlægge kampen og lægge en bestemt taktik, men man skal også være opmærksom på, at denne taktik evt. må ændres under kampen.

Kende egne spilleres styrke og svagheder
Træneren må kende sine spilleres stærke og svage sider for at kunne benytte dem bedst muligt under en kamp. Det gælder både deres fysiske og psykiske sider. Et hold består af mange forskellige spillere med hver deres egenskab, og med et godt kendskab til disse egenskaber kan træneren få dem til at yde deres bedste under kampen til fordel for holdets samlede præstation.

Være en god repræsentant for sin forening
Det er ofte træneren, der ved sin væremåde repræsenterer foreningen udadtil. En hysterisk træner, som råber og skaber sig giver sjældent et godt indtryk - hverken på holdet, modstanderne, dommerne og tilskuerne.

Da træneren betragtes som repræsentant for foreningen, er det også ham, der kan være skyld i at foreningen idømmes bøde for grov usportslig optræden - Se turneringsreglementet §8.6: Grov usportslig optræden af en spiller eller holdofficial på eller uden for banen (eksempler fremgår af fortolkning 6) skal straffes med diskvalifikation

Være en god repræsentant for håndboldspillet
Gode og velspillede håndboldkampe, som afvikles efter §19.1 i håndboldreglerne vil altid være en god reklame for håndboldspillet. God reklame kan være med til at bevare og endda stimulere interessen for at spille håndbold.
I §19.1 står der: Dommerne, sekretær/tidtager, holdofficials og spillerne er forpligtet til at have et grundigt kendskab til spillereglerne og anvende dem i sportslig ånd og på sportslig måde.

Være en god repræsentant for egen person
Ved at være dygtig og seriøs skaber træneren en positiv respekt omkring sin egen person. Det er ham, der har ansvaret for de dispositioner, han foretager og ved at træffe fornuftige beslutninger undgår man, at der opstår diskussioner eller irritationsmomenter under kampen eller i pausen.
En myndig og respekteret træner vil heller ikke opleve, at andre (spillere, trænerkolleger, forældre, bestyrelsesmedlemmer) griber forstyrrende ind i hans arbejde.

Diplomat
Et hold består af mange forskellige typer. Disse er ikke altid på bølgelængde og konflikter kan hurtigt opstå mellem spillerne og mellem spillerne og træneren. Evne til at løse disse konflikter er meget god at have, men man kan også komme til en erkendelse af, at en konflikt ikke kan løses, uanset hvad der gøres.
En træner kan være den eneste rigtige for halvdelen af et hold; den anden halvdel kan mene at: træningen er for hård, for let, for uinteressant, for kompliceret, at træneren er for hård, for blød og mange andre ting. Alle kan ikke stilles tilfreds, da alle på en eller anden måde er forskellige.


Der kan sikkert lægges flere tillægsord til begrebet - en træner - men dette burde være nok. Er du klar til at påtage dig opgaverne, og har du lysten - ja, så er det bare med at komme i gang. Kontakt din lokale klub og hør, om der skulle være en plads ledig som hjælpetræner. Som en sådan kan du få en forsmag på, hvad det vil sige at være træner og blive oplært indtil det tidspunkt, hvor du kan få dit eget hold og tage ansvaret for dette.

nbsp;                     www.dragoerhb.dk