TEAM-WORK

Team-work er den engelske ord for hold- og samarbejde.

I håndbold er der i høj grad brug for team-work. For at holdet skal virke, skal holdet arbejde sammen mod et fælles mål, og bliver specielt målt på to ting:

1. Hvilke resultater præsterer holdet?
2. Hvordan trives det enkelte medlem i teamet?

Hvis man er med i et team, som ingen resultater opnår - hverken sportligt eller socialt, og samtidig ikke føler glæde ved at deltage i teamet, er det ikke langt fra den tanke, at man måske skulle finde et andet team eller anden sportsgren.

Der er en hel del kendetegn, som viser et velfungerende team:
- den enkelte resource udnyttes.
- teamets resourcer udbyttes.
- mange i teamet kommer med løsningsmuligheder.
- der foretages vurderinger og evalueringer af tidligere handlinger og beslutninger.
- der er formuleret mål for såvel de kortsigtede som de langsigtede mål.
- alle i teamet accepterer de mål, der skal arbejdes på.
-  handlingsplaner for hvordan målene skal nås, er skriftligt formuleret.
- opfølgning af handlingsplaner er teamets ansvar.
- tåle "nederlag" og tilbageskridt uden at det ødelægger teamet og teamstrukturen.
- teammedlemmer opfatter hinanden som medspillere og samarbejdspartnere.
- alle opmuntrer hinanden og støtter hinanden.
- man fokuserer på teamets resultat og ikke sit eget resultat.

Kendetegnene for et svagt team er:
- mange forskellige holdninger og formuleringer, men ingen fælles.
- individuelle interesser styrer teamets arbejde.
- inkompetance i beslutningsprocessen.
- uvidenhed om hvem gør hvad.
- ingen nedskrevne handlingsplaner, og hvis de findes, følges de ikke.
- svag teamstruktur evt. med interne magtkampe.
- nyttige informationer for teamet holdes tilbage.

Træneren har et særligt ansvar for, at team-worket virker og fungerer godt. Selv små hændelser kan vælte et langt og vel planlagt træningsarbejde, og derfor må træneren være meget opmærksom på, hvad der sker holdningsmæssigt på holdet og de enkelte medlemmer af teamet. Falder et medlem udenfor, skal medlemmet ind igen eller helt ud, idet bare 1 ikke-velfungerende medlem kan ødelægge et helt hold.

Derfor må træneren anvende god tid til følgende:
- have god kommunikation med teamet.
- have god kommunikation med de enkelte team-medlemmer.
- opfange problemer, utilfredshed, undergravende virksomhed og bearbejde disses årsag.
- fastholde vedtagne målsætninger og handlingsplaner.
- ændre vedtagne målsætninger og handlingsplaner, hvis situationen kræver dette.
- klargøre problemstillingen over for teamet.
- fortælle hvordan det enkelte medlem kan hjælpe i forholdet til teamet og i forhold til de enkelte medlemmer.

Godt team-work er vejen til det kollektive spil, hvor alle føler et ansvar for det endelige resultat og føler, at alle har en vigtig og uundværlig rolle i teamet.