SUCCESTRÆNEREN

Hvad er en succestræner?

Man kan sige at det kommer an på hvordan klubben ser på succeskriterierne.

"En succestræner er en træner, som kan træne sit hold op til at vinde alt og vinde berømmelse for klubben"
"En succestræner er en træner, som kan få mange nye spillere til at komme og hygge sig med at spille håndbold"

Jeg vil foretrække en træner, som kan kombinere begge egenskaber.

Der er lavet en svensk undersøgelse psykologen Bertil Björkmann, som anvendte 50 elitefodboldtrænere som grundlag og baserede sine undersøgelse på resultatet ud fra deres subjektive vurderinger og deres holds placeringer inden for en 2-årig periode. De blev så delt op i trænere med succes og trænere uden succes. Alle blev testet på 15 forskellige egenskaber og der blev udfærdiget et skema, som viste hvor stor procentdel af trænerne i hver gruppe, der kunne karakteriseres ved de forskellige egenskaber.

Skemaet kom til at se sådan ud:

tegning

Selvtillid betyder i denne undersøgelse: "Jeg alene kan!"

Informativ betyder at skaffe sig information og samtidig at kunne give informationerne fra sig. Her er der stor forskel mellem de to typer trænere. Gruppen af succesrige trænere er meget informative og samtidig er de kendetegnet ved ikke at være særlig bekymrede.

Det kan skyldes at de både har delegeret tingene ud og samtidig har kontrol med tingene. De kunne nemlig også karakteriseres ved at være meget samarbejdende og gruppeorienteret i deres trænerarbejde og egentlig ikke særlig konkurrenceminded.

Succestræneren var endvidere karakteriseret ved stor nysgerrighed over for alt. Det betyder, at han i stedet for holdningen "Jeg alene vide" var åben for nye ideer og i stand til at sortere de ubrugelige fra og tage det brugbare til sig. Den succesrige træner var altså i stand til at iagttage andres adfærd og metoder og derfor langt fra at være en enspændertype.

Til sidst er det interessant at se, at de 2 trænertyper åbenbart var nogenlunde ens, når det drejede sig om at være autoritetstro. Den svenske psykolog havde dog en tilføjelse til dette. De mindre succesrige trænere forstod autoritetstro som: At de havde magten - at de bestemte. Den succesrige træner derimod forstod autoritetstro som: At turde tro på andre og respektere andre autoriteter, eksempelvis eksperter.

Desværre er der ikke lavet en tilsvarende undersøgelse for en motionstræner og en ungdomstræner, men det kunne være spændende at se succeskriterier for disse.