SMÅ OG STORE SKADER

Det er vigtigt, at du ved, hvad du gør, så du ikke starter en behandling, der forværrer skaden.

Svimmelhed

Svimmelhed skyldes ofte vædskemangel eller problemer med saltbalancen på grund af hårdt fysisk arbejde. Sørg for at spilleren for rigeligt at drikke og får saltbalancen på plads med noget saltholdig vædske eller mad (f.eks. spegepølse)

Forstuvning

Ved en forstuvning bliver leddet strukket "for meget" og vender derefter tilbage til sit normale leje. Det giver en væskeansamling i leddet, så det hæver og gør ondt. Det kan også blive misfarvet og have nedsat bevægelighed. Der kan være risiko for ledbåndsskader. Anvend RICE-behandling og ved mistanke om ledbåndsskade kontaktes skadestuen - især hvis det drejer sig om ankelforvridninger, hvor ømheden konstateres på indersiden af foden eller på tommelfingerens overside i leddet hvor tommel og pegefinger deler sig, hvis den har været presset voldsomt ind mod underarmen eller håndfladen.

Ledskred

Ved et ledskred bliver leddet strukket, men i stedet for at hoppe tilbage i sit normale leje som ved en forstuvning sidder det nu forskudt. Det gør ondt, og leddet er måske fastlåst i en unormal position.
Har man mistanke om ledskred eller brud, skal man passe på at de omkringliggende nerver og større blodkar ikke også beskadiges. Derfor:

- Berolig den tilskadekomne
- Flyt ikke den skadede og rør mindst muligt ved den beskadige legemsdel. Med mindre du er fuldt uddannet læge, skal du ikke forsøge at trække leddet på plads igen, da der er risiko for at beskadige nerver og blodkar ved denne manøvre.
- Understøt benet i findestillingen, evt. med en trøje eller et tæppe.
- Køl det skadede sted ned, men hold samtidig den skadede varm for at forebygge chok.
- Tilkald ambulance eller læge.

Knoglebrud

Slag, vridning eller fald kan være årsager til at en eller flere knogler brækker. Er en knogle brækket, kan det konstateres ved: Forandret form, smerter, hævelse, misfarvning, føleforstyrrelse, "løshed", immobilitet. Ved åbent brud er der også blødning og evt. synlig knogle. Derfor:

- Berolig den tilskadekomne.
- Støt bruddet i findestilling.
- Er bruddet åbent: Dæk såret med et så rent klæde som muligt.
- Tilkald ambulance (dog ikke hvis det drejer sig om mindre brud, f.eks. en finger).
- Forebyg chock ved at berolige, trøste, løsne stramtsiddende tøj og holde den tilskadekomne varm.

Korsbåndsskader

Korsbåndsskader er desværre ikke helt ualmindelige i håndbold. Det er gerne det forreste korsbånd, som rives over, men ved særlig hård vold kan også det bagerste korsbånd blive revet over.
Kendetegn på at forreste korsbånd er revet over:  Underbenet kan ligesom løftes op over knæet.
Kendetegn på at bagerste korsbånd er revet over: Underbenet kan ligesom skubbes bagom knæet.
Ud over at komme is omkring knæet er der kun et at gøre - tilkald ambulance.

Næseblod

- Sæt personen ned.
- Klem om næsen i 5-10 minutter.
- Hvis blødningen fortsætter: Suppler med en klud med isterninger eller kølepose placeret over næsen. Put evt. en isterning i munden.
- Standser blødningen stadig ikke efter ca. 20 min. eller bliver spilleren alment dårlig søges læge eller skadestue.

Jesper Houmark er kommet med følgende fidus:
Næseblod kan stoppes effektivt ved at holde hånden/pulsen under iskoldt vand. Dette stopper blodomløbet for en kortvarig tid og herved bremses næseblod. Dette er prøvet med stor succes og virker stort set hver gang.

Tandskader

- Er tanden løs? Lad den sidde.
- Er tanden faldet ud? Tanden eller tandstykkerne opbevares fugtigt og lunt, bedst i den tilskadekomnes undermund mellem læben og tandrækken. Dog ikke hos børn eller bevidstløse personer, da der er fare for at de sluger dem. Tandstykkerne kan evt. opbevares i et glas lunkent vand tilsat en smule salt eller i mælk.

Udslåede tænder og afknækkede tandstykker kan i mange tilfælde reddes. Derfor skal de altid tages med til skadestuen og en skadet skal altid kontakte sin tandlæge efterfølgende.

Buler

- Læg noget koldt på, da det mindsker smerten og hævelsen. Undgå dog at det bliver for koldt, da det kan give en ubehagelig hovedpine.
- Hold øje med om personen viser tegn på at miste bevidstheden.
- Er der hovedpine, kvalme, langsom pupilreaktion og opkastninger kan det være tegn på hjernerystelse. Er du i tvivl: Søg lægehjælp.

Snitsår

- Rens såret omhyggeligt med vand, sæbe, børste eller renseserviet. Dæk med plaster eller en forbinding.
- Hvis såret gaber, er dybt, er mere end 1-2 cm langt, sidder i ansigtet eller er placeret ved et led (mistanke om brud), kræver behandlingen lægehjælp eller skadestuebehandling.

Hudafskrabninger

- Vask omhyggeligt med vand, sæbe og børste eller renseserviet. Tildæk ikke med plaster, da der hurtigere dannes skorpe, når såret for luft.
- Hvis hudafskrabningen er placeret i ansigtet, er stor eller der er urenheder som sidder fast, søges læge eller skadestue.

Små forbrændinger

- Skyl hurtigst muligt med vand. Løst tøj over det forbrændte område fjernes under skylningen. Vandet skal være 15-20 grader varmt og skal føles behageligt.
- Fortsæt med at hælde vand på indtil smerten forsvinder - dog mindst 30 minutter.

Noget i øjet

- Synlige fremmedlegemer der ikke sidder fast, kan man prøve at fjerne med en vatpind eller spidsen af et lommetørklæde. Man kan også skylle øjet fra næseroden og udad.
- Hvis fremmedlegemet sidder fast, der er blødning eller smerte i øjet, der er dobbeltsyn eller øjet bliver ved med at løbe, kontaktes læge eller skadestue.

Noget i næsen eller øret

- Kan du se fremmedlegemet og fjerne det med en pincet, så gør det. Pas på ikke at skubbe fremmedlegemet længere ind i stedet. Man kan evt. prøve at få patienten til at nyse.
- Kan det ikke fjernes, søges lægehjælp.
- Kommer fremmedlegemet i luftvejene gives livreddende førstehjælp og ambulance tilkaldes.

Bi eller hvepsestik

- Fjern brodden med en nål eller en skarp kniv - ikke med en pincet, da den vil klemme mere gift ud af brodden. Smerter og hævelser lindres med is. Har man en giftudsuger, anvendes denne.
- Hvis der er voldsomme hævelser, udslæt, utilpashed, vejrtrækningsproblemer eller hvis personen er allergisk over for insektstik eller hvis stikket sidder i munden tilkaldes ambulancen øjeblikkeligt.
- Ved stik i munden kan man lade personen sutte på en isterning.

Og noget mere alvorligt:

Hedeslag og solstik

Hedeslag opstår ved hårdt arbejde i fugtigt, varmt vejr, hvor kroppen ikke kan komme af med varmen. Solstik kan komme ved direkte varmepåvirkning på hovedet.

- Bring personen i skygge eller i et køligt rum
- Hænder og fødder anbringes i køligt, rindende vand og en kold klud kan lægges på underarme, underben og issen
- Giv rigeligt at drikke
- Hvis personen mister bevidstheden gives livreddende førstehjælp

Store blødninger

- Pres fingrene eller hånden direkte på det blødende sår hvis der ikke umiddelbart er sterilt materiale i nærheden.
- Læg personen ned.
- Løft det blødende sted så højt op som muligt.
- Forebyg chock ved at berolige, trøste, løsne stramtsiddende tøj og pakke vedkommende ind i tæpper eller lignende.
- Har du forbindingssager til rådighed, anlægges en forbinding.
- Tilkald ambulance.
- Ved særlig voldsomme blødninger kan man anlægge en trykforbinding ved hjælp af en sten, et ur eller noget andet hårdt, som anbringes oven på den første del af forbindingen over sårstedet og derefter presses ned i såret med resten af forbindingen. En egentlig årespresseforbinding skal anvendes med forsigtighed, da den stopper totalt for blodtilførslen. Den skal derfor løsnes af og til hvis det varer længe inden ambulancen ankommer.

Krampeanfald

Ikke at forstå som alm. muskelkramper.
Symptomer: Bevidstløshed - personen falder pludselig om. Kramper, fråde om munden, blå læber, ører og næsefløje.

- Vær rolig. Personen har ikke smerter.
- Læg personen ned, hvis han/hun ikke allerede gør det.
- Løsn stramt tøj i halsen.
- Beskyt hovedet mod stød på grund af kramperne.
- Forsøg ikke at stikke noget ind mellem tænderne, standse kramperne, "genoplive" personen eller give denne noget at drikke
- Når kramperne er ophørt: Læg personen i aflåst sideleje.
- Tilkald ambulance

Astma-anfald

Man kan godt dyrke idræt selv om man har astma. Behandlingen er dag så god, at de fleste undgår større anfald.
Symptomer: Hvæsende og besværet udånding, angstpræget adfærd, uro, talebesvær på grund af vejrtrækningsproblemer, evt. blå læber, ører og næsefløje

- Berolig den syge
- Løsn stramtsiddende tøj
- Sørg for frisk luft i et område uden røg og stærke lugte
- Hjælp personen med at tage sin astma-medicin
- Tilkald hjælp

Hvis tilstanden forværres gives livreddende førstehjælp

VED ALLE SKADER: ER DU I TVIVL - TILKALD LÆGE ELLER AMBULANCE

Der kan læses mere om skader hos NETFYSSEN og SPORTNETDOC