RICE-BEHANDLING

Hvad er RICE-behandling?

Ude på banen ligger Sofie og vrider sig af smerte. Et eller andet er sket! Er det en ankelforvridning, en fibersprængning eller andet. Kampen stoppes, og du henter spilleren ind på bænken (hvis dette er muligt). I modsat fald tilkaldes ambulance.

Nu spørges spilleren, hvad der er sket og hvor det gør ondt og drejer det sig om en ledskade eller en muskelskade, kan RICE-behandlingen startes.

Lokaliser, hvor skaden er uden at forværre skaden. Der er ingen grund til at vrikke rundt med en forstuvet finger og spørge, om det gør ondt - selvfølgelig gør det ondt. Tryk i stedet meget forsigtigt omkring skadestedet og forhør dig hos spilleren hvor smertecentret ligger.

Ledskader og muskelskader kendetegnes ved, at vævet vrides, rives eller trykkes i stykker. Smerten opstår fordi de små nervetråde i området påvirkes, og de små blodkar, kapillærerne vil også være beskadiget, og derved siver der blod ud i det omgivende væv. Samtidig kan der ved ledskader ske vædskeansamlinger og alt dette gør, at der opstår et forhøjet tryk i området og det gør mere og mere ondt efterhånden som blødningen vokser. Derfor drejer førstehjælpen sig ved akutte skader sig først og fremmest om at begrænse blødningen, så hævningen ikke bliver for stor. Kan man reducere hævningen betyder det nemlig også noget for, hvor hurtigt man bliver skaden kvit.

RICE-princippet består af:
R - Ro (stop aktiviteten.
I - Is (nedkøling).
C - Compression (tryk/stram forbinding med et elastikbind).
E - Elevation (hæv det skadede område op).

HUSK - RICE-behandling må ikke foretages direkte på åbne sår.

RO
For ikke at forværre skaden, skal det skadede område straks skånes. Smerten er kroppens advarselssignal om at noget er gået i stykker og det skal tages alvorligt. Mange ivrige trænere og spillere mener, at når det ikke gør så ondt mere, er man klar til at spille videre, og det er her trænerens ansvar at sørge for, at det ikke sker, hvis skaden har medført hævninger eller fortsat aktivitet medfører smerter. Sørg for at den skadede bliver transporteret hjem, specielt hvis det drejer sig om skader på bentøjet. Det er heller ikke smart at lade en spiller med forstuvet håndled selv cykle hjem. Kontakt forældrene og fortæl, hvad der er sket.

Er der mistanke om, at skaden kan være værre, kan et besøg på skadestuen anbefales. Også her kontaktes forældrene og du kan fortælle om din mistanke. De vil så sørge for, at spilleren kommer til undersøgelse. Er der ikke nogen hjemme, er ansvaret dit, og du må selv sørge for, at spilleren kommer på skadestuen.

IS
Nedkølingen er næste punkt i behandlingen. Brug et tyndt klæde til at lægge mellem huden og isposen for at undgå forfrysningsskader på huden - eller bedre - læg et par viklinger af elatikbindet omkring det skadede område. Herefter anbringes isposen over skadestedet og resten af elastikbindet vikles rundt om isposen, hvorved denne bevarer sin kølende effekt noget længere (se Compression). Isbehandlingen bør vare ca. 30 minutter - ved dybereliggende skader endnu længere.

COMPRESSION
Compression betyder tryk udefra og er den vigtigste del i arbejdet med at begrænse blødningen. Trykket forhindre yderligere udsivning af blod. Trykket skal i første omgang holdes i ca. 30 min. sammen med isbehandlingen. Herefter bevares trykket første 24-36 timer, evt. længere tid, hvis der fortsat er tendens til øget hævelse

Ved f.eks. en ankelskade er det godt at vide, om smerten er størst, når foden presses indad eller udad. Når bindet så lægges, lægges det i den retning, som trækker foden væk fra den side, der gør ondt.

Vær opmærksom på, at compressionen ikke bliver så kraftig, at blodtilførslen til og fra det skadede område helt stoppes. Der må ikke komme en blålig farve eller en fornemmelse af følelsesløshed nedenfor skadestedet. Bindet skal under alle omstændigheder løsnes eller tages af når man sover.

Det er meget normalt at spilleren oplever en større smerte på grund af forbindingen. Dette skyldes, ar der stadig sker en vædskeansamling omkring skadestedet. Denne smerte mindskes dog efterhånden som trykket forhindrer yderligere vædskeansamling. Vær opmærksom på, at smertevæksten ikke skyldes at der er tale om et knoglebrud, hvor forbindingen forårsager forskubning af brudenderne. Er du i tvivl, så læg en løs forbinding, som kun holder isposen på plads og tag på skadestuen med spilleren.

ELEVATION
Elevation betyder hæv eller løft det skadede område i vejret. Herved sænkes blodtrykket i skadeområdet og risikoen for blodudsivning mindskes. Samtidig giver det en smertelindrende virkning. Skal det, at løfte det skadede sted, virke, skal det op over hjertehøjde - gerne 30 cm eller mere, idet det mindsker blodtrykket. Jo mindre tryk - jo mindre hævelse.


Hvornår skal man som træner gribe ind med førstehjælp. Spørgsmålet er vanskeligt at besvare, da det altid vil afhænge af den konkrete situation. Ofte er det svært for selv en erfaren behandler at udtale sig præcist om en skades omfang umiddelbart efter uheldet. Et forlæns fald ned på hænderne kan give en alm. forstuvning i håndleddet, men det kan også brække bådbenet i håndleddet. Symptomerne er de samme, men et sådant brud kan være svært at se - selv under røntgen. Fakta er dog, at en mindre skade kan udvikle sig til en stor skade ved fortsat aktivitet og ingen behandling. Hovedreglen må derfor være: Hellere yde førstehjælp én gang for meget end én gang for lidt.