GODT FORÆLDREMØDE

Når man starter med et nyt hold, er det en godt ide allerede fra starten at få forældrene med. Der ligger en utrolig stor resource gemt blandt forældrene, og kan man få dem med allerede fra starten, vil livet som træner for holdet blive meget nemmere.

Derfor er det vigtigt, at når man overtager et hold, så arrangerer man et spiller/forældremøde, hvor du får lejlighed til at møde forældrene, men frem for alt - forældrene får lejlighed til at møde dig.

Alt for ofte sættes forældrene ud af spillet om børnenes liv i håndboldforeningen allerede ved det første forældremøde, fordi der ikke er lagt op til, at forældrenes meninger og holdninger er vigtige. Som regel er et traditionelt forældremøde en orientering og ikke en dialog om den kommende sæson. Træneren fortæller, hvad han vil og forældrene kommer først på banen, når der skal skaffes transport til kampene.

Vil man give forældrene indflydelse og dermed lægge op til et positivt forældresamarbejde kan man f.eks. prøve en en dagsorden som denne:

1

Velkomst og præsentation
For at fremme samarbejdet mener klubben, at det er vigtigt, at vi ved så meget som muligt om hinanden. Derfor vil vi gøre lidt mere ud af præsentationen. Der er selvfølgelig ingen, der skal fortælle mere end de ønsker, men klubben vil gerne vide lidt om:
 - Hvor meget du i forvejen kender til håndbold?
 - Er der andre idrætsgrene og fritidsinteresser?
 - Hvordan er jeres situation f.eks. med hensyn til at hjælpe med mindre opgaver?
 

2 En snak om:
Hvor megen tid mener du, det er rimeligt, dit barn anvender på håndbold? Det betyder noget for, hvor mange arrangementer, vi skal melde os til. Passer træningstiderne jer? Hvor mange penge er det rimeligt, det koster for at deltage i et arrangement? Skal spillerne have lommepenge med? Skal vi på lange ture eller skal vi blive i området? Har du nogle gode ideer til, hvordan vi - børnene, jer og os - kan samle penge sammen til en evt. tur.
 
3 En snak om:
Hvordan vi sætter hold. Skal der være et 1, 2 og 3. hold eller skal de være nogenlunde lige stærke hold? Hvordan undgår vi "tabere" ved holdsammensætningerne? Hvordan skal vi hjælpe hinanden under træning og kamp, så børnene bliver så sociale som muligt?
 
4. Evt.