GODE RÅD OM FORÆLDRE

Tag forældrene alvorligt

Snak med dem

Lyt til deres meninger

Læg op til dialog

Respekter, at forældre er travle mennesker, der helst involverer sig i interessante opgaver

Giv dem opgaver, de tidsmæssigt kan overskue

Hvis klubben laver et forældreudvalg, skal der også være et egentligt kompetanceansvar hos forældrene

Lav turneringsplan, så alle ved hvornår deres barn skal spille

Lav kørselsplan, så alle - som kan køre - ved, hvornår det er deres tur