DEN RØDE TRÅD


            1: Skal man have en Rød Tråd?
            2: Lilleputspillere
            3: Puslingespillere
            4: Drenge/Pigespillere
            5: Juniorspillere
            6: Ynglingespillere

1: Skal man have en Rød Tråd?                  
 til top

Et spørgsmål, som kan diskuteres. En Rød Tråd i klubbens træning af ungdomsspillere forpligter trænere til at koncentrere sig om denne, og kan måske virke som en hæmsko. Nogle vil måske sige, at det nok bare at spillerne lærer af hoppe op i luften og affyrer et tordenhug efter at have spillet bolden frem og tilbage et par gange for syns skyld. Andre mener man skal lære dem de mange forskellige skudformer og sammenspilsmuligheder, der eksisterer i moderne håndbold?

Den Råde Tråd kan virke som et hjælpemiddel til det sidste. Jeg selv synes det er en god ide at have en Rød Tråd, idet den sikrer, at spillerne lærer de mange forskellige ting, som indgår i håndboldspillet. Den kan virke som langtidsplanlægning for klubben med hensyn til ungdomsspillerne.

Målet må være, at spillerne tidligt lærer at bruge hele banen og alle pladser. Via grundspillet skal de kunne 'se' mulighederne og løbe for hinanden. Samspillet skal være vigtigere end den individuelle præstation.

Selvfølgelig vil der være problemer, hvis en helt ny spiller starter på et hold og der ikke er et begynderhold. Det må her være trænerens opgave så hurtigt som muligt og evt. med hjælp fra en hjælpetræner at få den nye spiller med i holdets spil.

Når et hold rykker en række op, kender holdet de ting, som er nævnt bagud og arbejder videre ud fra dette kendskab uden absolut at være eksperter. Alle bagudrettede øvelser repeteres og forbedres med hensyn til sikkerhed og fart.

Såfremt holdet har evnerne og er motiveret, kan det evt. træne elementerne fra rækken over, men ikke på bekostning af de ting, som skal læres i egen eller yngre rækker.

Der må ikke lægges begrænsninger på 'gode' spilleres mulighed for at lære ting udover programmet, men disse ting skal i så fald primært læres uden for normal træningstid.

Det er den gennemsnitlige kunnen, der bør være bestemmende for træningstilrettelæggelsen for det enkelte hold.

2: Lilleputspillere                                                         til top

Træningen lægges an på at lære spillerne det grundlæggende af de mest almindelige ting i håndbold.

Kaste- og gribeteknik
Gribning af bold i brysthøjde
Holde bolden rigtigt
Alm. stødkast
Tohåndsaflevering

Dribling
Alm. dribling

Teknisk træning af angrebsspil
Stempelbevægelse
Lange ryk
Alm. stødskud stående
Alm. stødskud med 3-skridts tilløb
Alm. hopskud
Streghopskud
Grundlæggende træning af landing på brystet (på måtte)
Afleveringer over kort afstand
Afslutning fra alle pladser

Finter
Venstre-højre finte

Contra
Der trænes ikke i egentligt kontraspil.

Taktisk træning af angrebsspil
Grundopstilling
Spillebredde og dybde
Spil mod 6 – 0

Teknisk træning af forsvarsspil
Udgangsposition
Bevægelse fremad
Bevægelse bagud
Grundlæggende træning af parering - armene op

Taktisk træning af forsvarsspil
6 – 0

Målmandstræning
Placering
Bevægelse
Udgangsstilling
Parering af høje bolde
Parering af bolde i hoftehøjde
Parering af skud fra stregen
Straffekast

Konditionstræning
Boldøvelser med høj intensitet

Teori
Grundlæggende kendskab til håndboldreglerne

Psykisk træning
Give spillerne holdfølelse

Mødeaktivitet
Festlige sammenkomster
Årligt forældrearrangement

3:Puslingespillere                                                       til top

På dette tidspunkt er det vigtigt, at børnene i kampsituationer eksperimenterer med mange forskellige forsvars- og angrebsformer. Derudover er det vigtigt, at man i kampsituationer arbejder med kommunikation og bevægelse i forsvaret.

Kaste- og gribeteknik
Gribning af høj bold
Modtage bolden i bevægelse
Højt og lavt stødkast
Studsafleveringer
Aflevering med begge hænder

Dribling
Dribling med begge hænder

Teknisk træning af angrebsspil
Afleveringer over middel afstand
Fløjspillernes krydsløb
Bagudspillernes krydsløb
Grundlæggende træning i screening
Højt og lavt stødskud
Lodret hopskud
Springskud med enkelt afsæt
Straffekast (faldskud)
Landing på brystet
Retur/vendeaflevering
Gennembrud
Indspil til streg
Grundlæggende træning af landing ved rulning over skudarmens skulder

Finter
Venstre-højre og højre-venstre finter
Øjenfinter
Rullefinte
Skudfinte

Contra
1 – 2 spillere der fokuserer på aflevering og bevægelse

Taktisk træning af angrebsspil
Grundspilsøvelser med stempelbevægelser og fløjspilleres og bagudspilleres krydsløb
Spil mod 5 – 1
Enkle kombinationer for at opbygge spilforståelse

Teknisk træning af forsvarsspil
Sideløb
Opbakning
Grundlæggende træning i obstruktion
Armparader mod forskellige stødskud
3-kantbevægelse
Tackling
Bytte streg

Taktisk træning af forsvarsspil
5 – 1

Målmandstræning
Parering af studsskud
Grundlæggende træning i udkast til kontra
Grundlæggende træning i at lægge mærke til modstandernes skudvaner

Konditionstræning
Små løbeture

Teori
Udvidet kendskab til håndboldreglerne samt de indlærte detaljer

Psykisk træning
Udbygge forståelsen af, at håndbold er et holdspil (samarbejde)

Mødeaktivitet
Deltagelse i stævner
Spillermøder om almindelige ting
Årlig sammenkomst

4: Drenge/Pigespillere                                                  til top

På dette tidspunkt skal der indarbejdes taktiske elementer i overensstemmelse med træningen

Kaste- og gribeteknik
Gribning af lav bold
"Tom" hånd
Grundlæggende træning i sideaflevering
Stødafleveringer
Studsafleveringer over middel afstand
Kast med den "forkerte" hånd

Dribling
Retningsskifte under dribling

Teknisk træning af angrebsspil
Krydsløb bag om bagudspillerne
Screeninger
Springskud med afsæt på begge ben
Grundlæggende træning i underhåndsskud
Landing ved rulning over skudarmens skulder
Grundlæggende træning i afsæt på det "forkerte" ben
3 mod 2, 4 mod 3
Stregspil efter aftaler
2-3 mands angrebsåbninger

Finter
Husmandsfinten
Radenovic finten
Hopskudsfinten
Afleveringsfinte

Kontra
2-3 spillere der fokuserer på afleveringer og bevægelse
2 mod 2 og 3 mod 3

Taktisk træning af angrebsspil
Grundspilsøvelser med stempelbevægelser, krydsløb, "forom" og "bagom"
Spil mod 5-1 m. mandsopdækning

Teknisk træning af forsvarsspil
Initiativforsvar – stå skråt
Bolderobring
Obstruktion og pladsskifte
Armparader ved parering af lodret hopskud
Grundlæggende træning af parering af underhåndsskud

Taktisk træning af forsvarsspil
5 – 1 med mandsopdækning
5 – 1 med "flyder"
Grundlæggende 3-2-1

Målmandstræning
Parering af jordstrygende skud
Udkast til kontra
Taktisk træning af målmanden efter modstandernes skudvaner
Træning i at parere skuddet efter skyttens fod- og kropsstilling
Træning i at lokke angrebsspilleren til at skyde der, hvor målmanden ønsker det
Reaktionstræning

Konditionstræning
Hurtighedstræning
Intervaltræning
Let styrketræning med egen krop som belastning

Psykisk træning
Give spillerne forståelse for dommerens opgave på en håndboldbane

Mødeaktivitet
Korte taktikmøder

5: Juniorspillere                                                            til top

På dette tidspunkt skal der arbejdes mere kollektivt end tidligere. Dermed ikke sagt, at den tekniske del skal glemmes. Spillerne skal lære strukturene i de forskellige forsvarsformer og skal ligeledes lære at kommunikere i kampsituationer. I det kollektive angrebsspil skal der fokuseres på presspil udfra de tekniske detaljer, spillerne har arbejdet med, f.eks. fodfinter, stempelbevægelser og forfinter.

Kaste- og gribeteknik
Enhåndsgribning
Sideaflevering
Evt. specielle afleveringsformer
Skruebolde
Kringleskud

Dribling
Dribling bag om ryg

Teknisk træning af angrebsspil
Bagudspillernes pladsskifte
Korte ryk
Underhåndsskud
Løbeunderhåndsskud
Evt. specielle skudformer
Bag-om-ryg afleveringer
Diagonalafleveringer
Hopskudsafleveringer
Sidehåndsafleveringer
Lange afleveringer (3-meter til 3-meter)
2-4 mands angrebsåbninger

Finter
Kombinerede finter

Kontra
1-4 spillere, der fokuserer på bredde, tempo og afleveringer

Taktisk træning af angrebsspil
Spil mod mandsopdækning af flere spillere
Spil mod mandsopdækning af et helt hold
Spil mod forskellige forsvarssystemer

Teknisk træning af forsvarsspil
Initiativforsvar - afdribling
Parering af underhåndsskud
Evt. parering af specielle skudformer
Dobling
Parader som nødløsning

Taktisk træning af forsvarsspil
Mandsopdækning af flere spillere
Mandsopdækning af et helt hold
Evt. specielle opdækningssystemer ( 3-3, 4-2)

Målmandstræning
Træning i at spille den rigtige spiller i kontrafasen

Konditionstræning
Hurtighedstræning
Intervaltræning
Styrketræning med egen krop som belastning
Springøvelser

Psykisk træning
Give spillerne forståelse for, hvordan et hold samarbejder

Mødeaktivitet
Taktikmøder
Spillermøder om træningens tilrettelæggelse

6: Ynglingespillerne                                                       til top

På dette alderstrin skal der fortsat arbejdes på de tekniske detaljer. Det er dog meget vigtigt, at der nu arbejdes endnu mere på det kollektive spil. Spillerne skal på dette alderstrin kunne 5-6 angrebsåbninger med varianter.

Kaste- og gribeteknik
Specielle afleveringsformer

Finter
Udbygning af kombinerede finter

Kontra
6 spillere, der fokuserer på bredde, tempo, afleveringer samt vedligehold af presset.
3-6 angrebsspillere, gerne 6 mod 6. Bredde, dybde, temposkift og stempelbevægelse

Taktisk træning af angrebsspil
Spil med varieret tempo
Ændring af spiltype efter de forskellige forsvarsformer

Teknisk træning af forsvarsspil
Glidende overgange mellem de forskellige forsvarssystemer

Psykisk træning
Give spillerne forståelse for de omvæltninger overgangen til seniorhold vil medføre. Nye holdkammerater, seniorspillere, opsplitning m.m.

Mødeaktivitet
Teori- og taktikmøder
Videreuddannelse som træner og dommer