Hovedindex

Afsnittet Øvelser - Træning

Om øvelserne
Om grundspilsøvelserne
Om stempeltræning
Grundspil med screenings- og skudtræning
Kropspilstræning
Om driblinger
Om pladsskifte/krydsløb
Om korte ryk
Om grundspil med kombinationstræning
Angrebstræning
Om boldøvelser
Om overgangsspil
Fatning af bolden

Opvarmning
Stafetløb
Jæger/Bytte
Sideafleveringer under løb
Aflevering bagom nakken
Aflevering bagud foran kroppen
Aflevering studs bag ryggen
Ringløb
Bandeafleveringer - enkelt løber
Bandeafleveringer - 2 løbere
Slalomstafet
Opsamling af bold
Trekantbold mod forsvarsspiller
Læg bolden
Sidebevægelser 1
Sidebevægelser 2
Ryk - aflevering - skudtræning
Drivebold
Kædetagfat
Spil til målcirkel
Skifte mod mur

Løb/styrke/koordination m.m.
Løbetræning
Løbetræning
Styrketræning
Kondi/Styrke-løb
Styrkeøvelser
Sjov fysisk træning
Håndklædeøvelser
Koordinationstræning
Koordinationstræning
Springtræning
Springserie 1
Bevægelsestræning
Udstrækning

Lege
Spil sammen
Beskyt dine medspillere
Studs mellem kegler
Ram kegler
Fangeleg
Hospitalsfange
Ram bolden
Blindestafet
Vælt kegler
Trøjebold
Pladebold
Finsk rundbold
Partibold
Kryds og bolle
Jorden rundt
Sten - saks - papir
Forsvar
Hopaflevering og gribning
Ringspil
Borgspil
Boldkontrol
Udvilking til egentlig håndbold
Hurtigbold
Trillebold

Samspil
Syveren 1-6
Depotbold
Midt/Backkryds med modsat backafslutning
Samspil til fløjafslutning
Positionsskifte med flere bolde
Backafslutning med playmakerscreening
Back/Back til fløjafslutning
Krydsspil og overgang
Backindløb/Midtovergang 1
Backindløb/Midtovergang 2
Fløjtilspilning
Back til back/fløj til back
Rundspil med 3 bolde

Øvelser - Kaste/gribe
Alm. stødkast
Højt stødkast
Lavt stødkast
Underhåndsskud
Fløjskud
Gribning af bold
Grib høj bold
Grib lav bold
Tom hånd aflevering
Sideaflevering
Alm. kaste/Gribe
Løbebåndet
Bold mellem 4 spillere
Pres på enkelt spiller
Fremløb - 3 spillere
Videreaflevering
Øvelser op ad væg
Cirkelbold
Præsision studs
Studs under bom
V-kast
Løbebånd med tilspiller 1
Løbebånd med tilspiller 2
Gribe over skulderen
2-3 op ad banen
Lerdueskydning
Hurtige afleveringer
Frem og tilbage
Hurtige halvdistancekast
Lige og diagonalafleveringer på 1 ben
Cirkelbold på 1 ben
Kringleskud
Bagudaflevering-sideaflevering
4 mand -Gribe/Kaste 1-5
Lange kast 1-6
Forfinte-hopskudsafleveringer
Afleveringer skråt over banen
Hurtige afleveringer

Øvelser - Drible

Enhåndsdribling
Slalom mellem skamler
Slalom mellem skamler og retur
Fang fri spiller
Rundt om skammel
Følg makker
Afdrible bold
Firkant-dribling
Løbebånd med dribling
Drible og aflevering

Øvelser - Reaktion
Ram spiller
Hop over bold
Maskerede afleveringer
Presset angreb
Snup bold
Hurtige kast
Bold i luften
Bold mellem benene
Klap bag ryggen
Kontra indløb/forsvar
Byt kegler
Reaktion 1
Snup trøjen

Øvelser med tennisbolde
Tab 2 tennisbolde
Tab 2 tennisbolde - forskudt
Spil under ben
Rundt om bold
Klap i hånd
Bold bagom ryggen
Grib 2 bolde
Tab bolde - parvis
Skud på mål med tennisketcher
Skudt på mål
Boldkast med vending

Øvelser - Kondition

Pres på 1 spiller
Forsvarsløb
Forsvarspres
Presafleveringer
Langt udkast med tilspiller 1
Langt udkast med tilspiller 2
Langt udkast med presspiller 1
Langt udkast med presspiller 2
Angrebs/Forsvarspres
Frem og tilbage med diagonalaflevering
Kampspil med pres
2 mod 2
Frem og tilbage
Kondiskud
Drible + Ryk - 1 spiller
Drible + Ryk - 2 spillere
3-6-9
8-min. intervalløb
Keglestafet
Zig-zag stafet
Kondiløb
Frem og skråt tilbage
Hastighedstræning
Stafet om kegler
Papirløb
Frem - retur - afslutning
Kondiskud og kontra
Forsvarsbevægelser med gribe/kasteøvelse
Forsvarsbevægelser til skud
Forsvarsbevægelser - fremløb

Øvelser - Kryds
Om krydsspillet
Enkelt kryds 1
Enkelt kryds 2
Enkelt kryds 3
Enkelt kryds 4
Dobbeltkryds 1
Dobbeltkryds 2
Dobbeltkryds 3
Dobbeltkryds 4
Kryds forom
Kryds bagom
Krydsøvelse 1
Krydsøvelse 2
Parvis bagomkryds
Kryds og overgangsløb
Enkeltkryds med kontraaflevering
Enkeltkryds mod spille- og afleveringsrytme
Angrebs/Forsvarspres med kryds
Ottetals-kryds
Kryds forom med bagudaflevering
Tripple-kryds 1-3
Evighedskryds
Krydsøvelse 1-2

Øvelser - Fløj/Backkryds
Fløj/Backkryds på 2 positioner
Back/Fløjkryds
Fløj/Backkryds med overgang bagom
Fløj/Backkryds med midtindløb
Fløjkryds
Bagomkryds med bivogn
Bagomkryds med frispilning
Fløj/Backkryds enkelt
Back/Fløjkryds enkelt
Back/Fløjkryds til center

Øvelser - Center/Backkryds

Centerkryds/Bivognstræning
Dobbeltkryds med afslutning
Enkeltkryds mod spillerytmen
Midt/Backkryds
Krydsopspil
Back/Centerkryds
Center/Backkryds til fløj
Back/Centerkryds enkelt
Center/Backkryds enkelt
Center/Backkryds til back
Falsk fransk kryds
Dobbeltkryds til PM-afslutning
Backovergang/Back-Centerpres

Øvelser - Back/Backkryds

Kryds til screening
Bredt dobbeltkryds
Kryds bagom i 2 rækker
Presset kryds

Øvelser - Stregkryds
Stregkryds med fløj

Øvelser - Bevægelse
3-skridts tilløb
Trekant - venstre om
Trekant - højre om
Firkant
Firkant - stående
Firkant - løb over
Firkant - løb tværs
Firkant - løb over og tværs
Stor stjerne 1-3
Stor stjerne - 2 bolde
Stor firkant
Cirkelbold
Spil fremefter
Kryds og positionsskifte
Dobbelt cirkelløb
Krydsløb med bande
Forhindringsbane
Tværafleveringer og positionsskifte
Slalomløb
Alm. afleveringer og positionsskifte
Fremløb - skud - forsvar
Split vision 1-3
Bevægelse 1-12
Få fat i bolden
2 bolde og positionsskifte 1-3

Øvelser - Overgang fløje

Om overgange
Overgang forom 1
Overgang forom 2
Overgang forom 3
Overgang forom 4
Overgang bagom 1
Overgang bagom 2
Overgang bagom 3
Overgang med dobbelt afslutning
Overgang bagom med bagudtilspilning
Overgang bagom med pres
3-mands bagom med dobbeltscreening
3-mands bagom med screening
3-mands bagom med direkte krydsscreening

Øvelser - Overgang bagspillere
Overgang til backkryds
Overgang til fløjkryds
Overgangsspil med playmaker
Backovergang med dobbelt afslutning
Overgang og kryds
Backovergang bagom

Øvelser - Stregspil
Om stregspil
Spil forbi opdækning
Stregindløb bag back
Indløb bag back
Stregopdækning
Indspil til streg 1
Indspil til streg 2
Streg bagom ryggen
Streg training 1-9
Stregindspil mellem ben
Skjult indspil til streg
Bandestreg

Øvelser - Screening
Om screeninger
Backovergang til screening - fløj afslutter
Backovergang til screening - fløj afslutter efter forfinte
Dobbeltkryds med dobbeltscreening
Russerscreening 1
Russerscreening 2
1/2 russer
Sidescreening 1
Sidescreening 2
Treeren
Screeningsøvelse
Træning mod meget offensiv forsvarer

Øvelser - Gennembrud
Gennembrud med finte
Gennembrud med pres
Gennembrudstræning
Gennembrud med rullefinte
Gennembrud efter overgang
Indløb til gennembrud eller hopskud
Høj forsvarsfløj
Gennembrud over for tackling

Øvelser - Hopskud

Hopskud
Hopskud over faldmadras
Streghopskud
Stregskud
Tværgående hopskud mod forsvarsspiller
Halvdistanceskud
Hopskud efter kryds
Træning af hopskud

Øvelser - Kontraangreb
Hvorfor kontraangreb
Kontraøvelse
Langt udkast med hopskudafslutning
Kort og langt udkast til 1 spiller
Langt udkast til centerangreb
Langt udkast med kryds
Langt udkast med returløb
Langt udkast med pres 1
Langt udkast med pres 2
3 mod 3
4 mod 3
4 mod 3 med fast forsvarshold
Lange udkast til midtspiller
Lange udkast til fløjspillere 1
Lange udkast til fløjspillere 2
Forsvar - Kontra - 1 spiller
Forsvar - Kontra - flere spillere
Ryk - skud - kontra
3-mands ryk mod 2 forsvarsspillere
Hurtigløb med bandeafleveringer
Løb med korte og lange afleveringer
Hurtigt udkast til fløj
Langt udkast til fløj
Kontraangreb - fløj til fløj
Islandsk kontra
2 op ad banen forskudt
3 afleverings kontra
Kontra med tilspiller
Kontra med midtpres
2. bølge til 1. bølge
Kontrafløj til målcirkel
Målstafet
Kontra dyb fløj til midt
Hurtigt udspil
Kontratræning
Kontra - 2. bølge

Øvelser - Presspil
Om presspil
Pres om kegler
Alm. presspil
Alm. presspil med fløj til fløj aflevering
Presspil 3 rækker med positionsskifte 1
Presspil 3 rækker med positionsskifte 2
Presspil 3 rækker med positionsskifte 3
Presspil 3 rækker med fløjtilspilning
Oppres til fløjafslutning
Forfintepres
Oppres på ydersiden
Stempeløvelse
Lange udkast og presspil
Presspil med back/fløjkryds
Presspil start fra fløj
Pres fra fløj med hopskud til fløj
Pres og overgang fra backs
Presøvelse aflevering bagud
Playmakerpres
Pres udad

Øvelser - Skudtræning

Alm. skud på mål
Fløjhopskud bagom forsvarsspiller
Skudøvelse i 3 rækker
Skudøvelser fra back og fløjposition
Pres på stregopdækning
Fløjpres
Angrebs/Forsvarsbytte
Pres til fløjskud
Rundspil til fløjafslutninger
Vip
Først til 10
Casino
Kvit eller dobbelt
Parvis til 10
Skud fra fløj
Kringlehopskud
Skudkonkurrence
Skudkombinationer
Skud gennem hularing
Hula-skud 1
Hula-skud 2

Hvad nu hvis
Hvad nu hvis
Fransk kryds varianter
Back/Backkryds varianter
Back/Fløjkryds varianter
Center/Fløjkryds varianter
Fløjovergang varianter
Center/Backkryds varianter

Øvelser - Forsvar

Forsvarsøvelse
Forsvar mod hopskud
Forsvar overgangsløb
Trekantforsvar
Forsvar og kontra
Tacklinger og parader
Back og playmaker bevægelser
Back og fløjbevægelser
Parering af skud
Parering af hopskud
Tacklingsøvelse
Koreansk skifte
Stregdækning
Sideløb mod kryds
Sideløb fremme med dækning bagude
Sidebevægelser fløjangreb
Zig-zag forsvar
Forsvar mod kontra
Langskudstrussel på midten
Forsvar mod stregspillerryk
2 angribere - 2 forsvarere
3 angribere - 3 forsvarere
Erobring 1
Erobring 2
Træning af midtforsvar i 6:0
Træning af midtforsvar i 5:1
Træning af midtforsvar i 5:1 - 2
Træning af backs i 6:0 - 5:1
Forsvar/Stempeløvelse
Afdrible kontra
Dæk spiller
Forsvarsbevægelser - parøvelse
Forsvarsfælde - høj fløj
Paradetræning

Øvelser - Målmandstræning

Lob-træning
Lange udkast
Riposter
Mod
Presbold med gribninger
Armpareringer
Benpareringer
Kropspareringer
Skråskud A
Skråskud B
Ud/Hjem
Reaktionsøvelse 1
Reaktionsøvelse 2
Reaktionsøvelse 3
Reaktionsøvelse 4
Reaktionsøvelse 5
Reaktionsøvelse 6
Målmandspres
Målmandstræning 1
Målmandstræning 2
Målmandstræning 3
PFP
Skud fra forskellige afstande
Skud fra målcirklen
Målvogter som angrebsstarter
Lange udkast
Fløjskud