Hovedindex

Om øvelser - Kamp


3-meter kast
Hopskud direkte
Gennembrud
Gennembrud med screening
Gennembrud med screening og tilspilning
Hopskud tværs
Udvendig/Indvendig
Fløjindløb
Overgang
Ungarnsk 3-meter
Fløjkryds

Finter
Sidestep venstre finte
Sidestep højre finte
3-trins finte
Højre-venstre finte
Højre-venstre finte med standfod
Rullefinte
Venstre-højre finte
Venstre-højre finte med dribling
Indløb til finte
Skudfinte og indspil til streg
Radjenovic finten
Ballet finten
Anja - studs
Anja - bagom
Forfinte og angrebsøvelse 1
Forfinte og angrebsøvelse 2
Koreansk krydsskridtsfinte
Sidestep-rullefinte
Hopskudsfinte
Husmandsfinten
Studs baglæns
Skrællemanden
Jebbe-finten
Afrulning
12-skridts finten
Finteindløb
Forfintetræning
Forfinte til fløj
Fintetræning 1-2
Forfintetræning

Kontraangreb
Kontraangreb - 3 mod 2
Kontraangreb - 3 mod 3
Kontraangreb - 4 mod 3
Kontraangreb - 4 mod 4
Kontra fra 6-0 forsvar
Kontra fra 5-1 forsvar
Kontra fra 3-2-1 forsvar
Hvornår starter fløjen

Enkle frispilninger
Simple 2-mandsaftaler
Back forfinte og overgangsløb
Midt forfinte og overgangsløb
Fløj forfinte og indløb
Retningsskifte og retur
Indlevering i 'tomt rum'
Centerkryds med forfinte
Center/Backkryds
Back/Fløjkryds
Falsk kryds
Streg bagom ryg
Høj forsvarsfløj Hjørnekast 1
Hjørnekast 2
Snyd med udskiftning
Ekstra spiller
Fald om
Kryds retur
Kryds retur til fløj retur
Indløb fra sidelinien
Høj fløj - undergang
Udvalgt skytte

Angrebssystemer
Pondus
Pondus fløj
Pondus over
Pondus polsk
Pondus retur
Lang ove
Barcelona
Barcelona variant
Medløb
Fisker
Fisker - variant
Zagreb
Tårnby
Linkøbing
Viborg
Helsingør
Dansker
Østtysker - kort
Østtysker - lang
Lillebælt
Storebælt
Serber
Bivognen
Robber
Lang pizza
Pizza - højre krydskombination
Østtysker - Korea
Back/Fløjkryds til Robber
Gurkburk
Hamburg mod skæv 5-1
FIF
HG
Malmø
Lille Ole
Østtysker med backovergang

Overtalssystemer
Midt forfinte
Korsør
Afslutning mod 5-0
Fløjovertal
Retur mod fløj
Oppres - højre overtalskombination
Fløjindløb i overtal
Martinello
Angreb mod 3-3 forsvar

Undertalssystemer
Undertal til overtal
Undertal mod højt forsvar
Undertal mod lavt forsvar

Krydsspil
Snydekryds 1
Snydekryds 2
Fransk kryds
Fransk fløjkryds
Dobbeltkryds
Halvkryds med kontraaflevering
Dobbeltkryds til modsat back
Overgang med dobbelt kryds
Krydskombination

Back/Fløjkryds
Dobbelt back/fløjkryds
Kryds mod 5-1

Centerkryds
Bornholmerkryds
Centerkryds/Bivogn
Centerkryds/Bivogn A
Centerkryds/Bivogn B
Centerkryds - højre krydskombination
Backkryds - venstre krydskombination
Centerkryds A

Back/Backkryds
Kryds med returaflevering
Back/Back/Centerkryds
Back/Back til center/fløjkryds
Centerovergang

Stregkryds
Back/Stregkryds
Stregovergang
Stregovergang 2
Stregkryds
Kinesisk stregkryds
Stregovergang med back

Overgangsspil - fløje
Overgang forom til screening
Overgang forom til afslutning
Fløjindløb efter kryds
Svensk overgang
Bagomkryds - Klempel
Overgang til screening - stregindspilning
Fløjindløb efter snydekryds
Overgang med bagomkryds
Fløjindløb/Centerovergang
Overgang forom til afslutning - fløj screener
Overgang med midtafslutning
Overgang med midtafslutning 2
Overgangsspil D
Overgangsspil E
Maskeret fløjindløb
Skæv til venstre med overgang til højre back
Fløjindløb med backscreening
Fløjovergang med back/back aflevering
Fløjindløb til backafslutning
Lang fløjovergang med back/back aflevering

Overgangsspil - bagudspillere
Overgang forom med snydeaflevering
Overgangsspil A
Overgangsspil B
Overgangsspil C
Midt/Backovergang
Dobbelt overgang
Centerovergang efter back/back aflevering
Centerovergang til fløj
Midt forfinte (SKI forfinten)
Backovergang fortsat
Koreansk vip
Overgang/Krydskombination
Back/Centerovergang
Dobbelt backovergang

Overgang/Krydskombinationer

Krydssammenhæng
DHB-varianten
Kryds/Overgang/Stregovergang
Fløjovergang - Center/Backkryds
Overgang fra back til modsat fløjindløb
Svensk fløjovergang
Overgang fra back til modsat fløjovergang
Back/Fløjkryds med overgang
Fløjovergang og backovergang
Fløjovergang med modsat back/fløjkryds
Backindløb/Centerovergang

Screening
Blokade for overgang
Midt screener for backindløb
Dobbeltscreening
Alm. dobbeltscreening
Dobbeltscreening med frispilningsmulighed
Backindløb efter dobbeltscreening
Russerscreening
Fløjscreening med backovergang
Mur

Personlig opdækning
Midtscreening mod mandsopdækning

Midtscreening mod mandsopdækning
Fløjscreening mod mandsopdækning
Skifte til fløj
Fræk personlig mandsopdækning
Indløb/Udløb
Undergang

Presspil
Oppres til overtal
Pres med back/back aflevering
Back/Back - venstre overspringskombination
Snydeindløb
Centerryk
Pres til fløjskud
Spansk pres

Stregspil
Indspil til streg
Spil med 2 strege
Midtovergang til screening - stregindspilning
Stregryk bag back
Stregovergang
Tværsvariation - dobbeltstreg 1
Tværsvariation - dobbeltstreg 2
Stregovergang - dobbeltstreg 1
Stregovergang - dobbeltstreg 2
Stort stregryk
Back/Back med stregscreening og fløjindløb
Afslutning mod 5-1
Stregoverløb
Rundgang dobblet streg
Dobbelt stregryk
Stregrundgang modsat spilleretningen 1
Stregrundgang modsat spilleretningen 2
Streg retur

Forsvarsopstillinger
6 - 0
5 - 1
3 - 2 - 1
4 - 2
5 - 1 forskudt
Afrikansk
Zoneforsvar
Områdeforsvar
Mand-til-mand forsvar
Tælling og kommunikation
Dobler
6 - 0 med fælde
Overtalsforsvar
Undertalsforsvar
Returløb
3-3 forsvar
Mandsopdækning
3-2-1 forsvarsbevægelser